Privacy Policy


Privacy

accountantspanje.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de interne procedures zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

accountantspanje.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdrachten.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties

Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen, of bij ons nieuwsmagazine op “unsubscribe” te klikken .

accountantspanje.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op andere dan in de hierboven beschreven situaties aan derden ter beschikking stellen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij accountantspanje.com.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan accountantspanje.com gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van accountantspanje.com, dan kunt u ons een e-mail sturen.

Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

accountantspanje.com is onderhavig aan de Spaanse wetgeving. De onderstaande privacy garantie is volgens de Spaanse wet gesteld in het Spaans, dit in verband met wettelijke verplichtingen.


PRIVACY GARANTIES Volgens de Spaanse wetgeving

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Accountnet Internet Media S.L. (en adelante accountantspanje.com) informa a los usuarios de que: – accountantspanje.com ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. – accountantspanje.com ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilitan. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario enviando un email o a la dirección postal indicada.

 

error: Content is protected !!